Regulamin świetlicy

                  Zobacz prezentację świetlicy

____________________________________________________________________________________________

Świetlica funkcjonuje od 1.09.2011 roku.Pomieszczenie przeznaczone na świetlicę znajduje się na terenie Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi (sala nr 219).Świetlica przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów integracyjnych Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie oraz IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie.
Pomieszczenie świetlicy integracyjnej spełnia wszelkie normy wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Świetlica wyposażona jest również w edukacyjne programy multimedialne w postaci zestawów płyt CD-ROM.Są one wykorzystywane przez nauczyciela-wychowawcę świetlicy wyłącznie w celach naukowych w zależności od potrzeb uczniów.

____________________________________________________________________________________________

Zapraszamy