SPRAWOZDANIE PREZYDIUM RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 9 W OLSZTYNIE
I PÓŁROCZE 2016/2017