W roku szkolnym 2017/2018 ruszyła kolejna edycja szkolnej gazetki. „Dziewiątka” to nowe pomysły, nowy skład dziennikarski i nowa szata graficzna. Pierwszy numer już za nami, ale nie osiadamy na laurach. Pracujemy nad kolejnymi wydaniami. Z każdym numerem podnosimy poprzeczkę. Chcemy być coraz lepsi! A to wszystko dla Was, drodzy Czytelnicy. Piszemy rzetelnie, a przy tym ciekawie. Poruszamy interesujące tematy, przeprowadzamy wywiady z naszymi nauczycielami, informujemy o ty, co dzieje się w szkole.
    Redaktor naczelną jest Martyna Staniszewska. To ona czuwa nad tematyką każdego numeru i rozdysponowaniem prac. Za grafikę odpowiedzialna jest Alicja Wolińska. Dziennikarzami są: Dominika Kaczmar, Lisa van der Burgt, Paweł Bloch, Kuba Kaciuba, Oskar Jackowski i Kacper Perfikowski. Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy w poniedziałek o 8 rano do sali 240.


Opiekunem Koła Dziennikarskiego
jest p. Marta Pożarska.
Główne cele edukacyjne:
 1. Redagowanie gazetki szkolnej „Dziewiątka”.
 2. Czynny udział w życiu szkoły i jej promowaniu.
 3. Poruszanie tematyki związanej z szeroko rozumianymi środkami masowego przekazu.
 4. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
 5. Poznanie warsztatu pracy dziennikarza.
 6. Zachęcanie do wyrażania własnych sądów, opinii, przekonań, w tym rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne wypowiedzi.
 7. Wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości.
 8. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim pod względem ortograficznym, stylistycznym i gramatycznym.
 9. Projektowanie i wykonanie szaty graficznej.