Koło Młodoych Redaktorów

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjum nr 9 z OI w olsztynie

____________________________________________________________________________________________
7 sezon Młodych Redaktorów

    Jak szybko mijają chwile, jak prędko płynie czas, wiedzą członkowie Koła Młodych Redaktorów. Jeszcze niedawno niektórzy z nich zaczynali pracę nad redakcją i składem naszej gazetki Puls 9-tki, a niebawem ukończą nasze gimnazjum. Dzięki ich wielkiemu zapałowi dziennikarskiemu, wnikliwej obserwacji świata i rzetelnej ocenie ludzi wydaliśmy do tej pory 100 numerów naszego pisma. Przez lata cieszy się ono niesłabnącą popularnością wśród uczniów,na ich prośby i uwagi modyfikujemy je i uzupełniamy o ciekawe informacje, porady i wskazówki. Piszemy o tym, co dzieje się w naszej szkole, w Polsce i na świecie. Wśród naszych działów każdy wybredny uczeń znajdzie coś dla siebie.

Nasze propozycje działów wiążą się z artykułami o następujących treściach:
1. Aktualności szkolne
2. Szkolny psycholog radzi
3. Zdrowie i uroda
4. Humor i rozrywka
5. Sport w 9-tce
6. Przeglądarka kulturalna
7. Modna moda
8. Ciekawostki z kraju i ze świata
9. Nasze prace
10 Humor z zeszytów uczniowskich

    Redagujemy również numery okolicznościowe, poświęcone ważnym wydarzeniom, imprezom , świętom np. Dzień Języka Ojczystego, Dzień Wolontariusza, Dzień Nauczyciela itp. Pracujemy w 15- osobowym gronie, każdy z dziennikarzy pracuje nad wybranym przez siebie działem, jego zawartością merytoryczną i graficzną. Składu gazetki dokonujemy wspólnie z opiekunem P.Mariuszem Milanem, kolportażem zajmuje się wybrana grupa członków. Nasza gazetka ukazuje się raz w miesiącu, kilka numerów trafia do: archiwum, opiekuna szkolnej kroniki, nauczycieli, a spora ich część do uczniów. Dzięki gazetce uczniowie wiedzą co dzieje się w naszej szkole, zacieśnia się ich więź ze szkołą, część uczniów rozwija swoje pasje i zacięcie dziennikarskie. Jest to również jedna z form promocji G9.

    Pamiętajcie, my nie koloryzujemy, u nas wszystko jest czarno na białym. Do każdego numeru dorzucamy także kupon - Uśmiech losu- który może wybawić Was z opresji przy odpowiedzi.

____________________________________________________________________________________________
Trochę historii...

    KMR powstało z myślą o zajęciach pozalekcyjnych i nastawione jest na działania dziennikarskie naszych uczniów. Działa od 2000 r. Program koła skorelowany jest z treściami kształcenia obowiązujacymi na lekcjach języka polskiego. Koło składa się z 3 zespołów redakcyjnych, które są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się przenikają , i uzupełniają. Członkowie KMR przyglądają się, badają , analizują i poznają pracę dziennikarską. Utrwalają i ćwiczą redagowanie różnych form wypowiedzi dziennikarkiej. Korzystają z komputerów, dokonując składu gazetki, planując szatę graficzną, stronę tytułową, układ tekstów, zdjęć, rysunków itp. Praca nauczyciela- opiekuna nie jest tu dominująca. Jest on osobą, która pomaga stworzyć i koordynuje pracą zespołu redakcyjnego, organizuje spotkania, rozdziela zakres materiału. Włściym twórcą pozostaje uczeń.To on, w sposób wsobodny i twórczy wyzwala swoją aktywność, uczestnicząc w różnych formach działalności koła.

____________________________________________________________________________________________
Zadania KMR

1. Redagowanie gazetki Puls 9-tki.
2. Kolportaż.
3. Współpraca z SU i Kołem Wolontariuszy.
4. Uczestnictwo i opis imprez wewnątrzszkolnych.
5. Doskonalenie szaty graficznej.
6. Współtworzenie strony internetowej szkoły.

____________________________________________________________________________________________
Cele ogólne

1. Umiejętnie prowadzone zajęcia koła powinny sprzyjać rozwojowi indywidualnych kompetencji ucznia, uczyć samodzielności w myśleniu, działaniu, wyrażaniu myśli i sądów.
2. Uczenie spełniania zobowiązań , wynikających ze współpracy w grupie.
3. Kształcenie umijętności planowania, rozwiązywania sytuacji problemowych, odpowiedzialności za słowo.
4. Kształcenie wrażliwości estetycznej.
5. Promowanie szkoły i uczniów w środowisku.
6. Wyzwalanie działań twórczych uczniów.
7. Wyrabianie sprawnosci w posługiwaniu się językiem jako narzędziem .
8. Wdrażanie uczniów do prezentowania własnych poglądów i opinii na forum publicznym.
9. Przysposobienie uczniów do samokształcenia i bogacenia warsztatu pracy dziennikarskiej.
10. Korzystanie i doskonalenie umiejętnosci w zakresie stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
11. Forma współpracy nauczyciela z uczniem.

____________________________________________________________________________________________
SKLAD REDAKCYJNY PULSU 9-tki 2015/2016 :

1. Piotr Kasprzycki
2. Michał Kijewski
3. Michał Jurkowski
4. Jakub Tumaniec
5. Kewin Głuszko
6. Mateusz Borowski
7. Paulina Głusiec
8. Klaudia Ososińska
9. Monika Gawrońska
10. Kamil Ciborowski

    Zachęcamy - czytajcie Puls 9- tki, będziecie wiedzieć o wiele więcej, co w trawie piszczy !

Opiekun KMR
P.Mariusz Milan