Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie


dr Jadwiga Baczewska

pok. 35A, tel. 089 542 90 15 w. 223
Wicedyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie

d/s Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Elżbieta Górka

pok. 259, tel. 089 542 90 15 w. 281

____________________________________________________________________________________________

NAUCZYCIELE IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
I ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLSZTYNIE

Baczewski Grzegorz

Nauczyciel świetlicy

Baczewska Jadwiga

geografia, przedsiębiorczość

Bieńkowska Dorota

geografia

Baszowiecka-Pliś Anna

Bożek Agata

tyflopedagog, nauczyciel wspierający

Brakoniecki Janusz

biologia, geografia

Dobrzeniecki Jarosław

religia

Gawroński Robert

doradca zawodowy

Gierba Aleksander

język angielski

Górka Elżbieta

wychowanie fizyczne, edb

Janik-Macikowska Karolina

język niemiecki

Jóźwiak Iwona

historia

Kamińska Ewa

Kolpy Błażej

wychowanie fizyczne

Konieczny Andrzej

język angielski

Kopczyńska Anna

język niemiecki

Królik Mariusz

historia, wos

Lachowska Agata

Michajłow Dorota

wychowanie fizyczne

Milewska Monika

biologia

Pożarska Marta

język polski

Pryk Magdalena

Biologia, chemia

Pyrzanowski Sebastian

wos, geografia

Radzik Alicja

matematyka

Rewkowski Mirosław

pedagog szkolny, terapia pedagogiczna

Rydel Sabina

fizyka

Sawczuk Mariusz

nauczyciel wspierający

Sabal Elżbieta

Psycholog szkolny

Sobczyk Adam

Wychowanie fizyczne

Sobczyk Adam

wychowanie fizyczne

Sudzińska Mariola

wychowanie fizyczne, nauczyciel wspierający

Sułkowska Magdalena

język niemiecki

Suszek Małgorzata

język polski

Szczerbowicz Agnieszka

tyflopedagog, nauczyciel wspierający, terapia pedagogiczna

Sztepun Tomasz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Taranowicz Ewa

Toczko Joanna

język polski, etyka

Truchan Barbara

język angielski

Trzcińska Dorota

rehabilitant

Urbanowicz Marta

język niemiecki

Wieczorek Małgorzata

język polski