Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie


dr Jadwiga Baczewska

pok. 35A, tel. 089 542 90 15 w. 223
Wicedyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie

d/s Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Elżbieta Górka

pok. 259, tel. 089 542 90 15 w. 281

____________________________________________________________________________________________

NAUCZYCIELE IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
I ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OLSZTYNIE

Baczewski Grzegorz

Nauczyciel świetlicy

Baczewska Jadwiga

geografia, przedsiębiorczość

Bieńkowska Dorota

geografia

Chacińska Ewa

j.angielski

Cymek Ewelina

psycholog

Dobrzeniecki Jarosław

religia

Duliszewski Łukasz

zajęcia techniczne

Gierba Aleksander

język angielski

Grabowska - Okraska Joanna

logopeda

Górka Elżbieta

wychowanie fizyczne, edb

Janik-Macikowska Karolina

język niemiecki

Jóźwiak Iwona

historia

Kamińska Ewa

biblioteka

Katulska Krystyna

język niemiecki

Kolpy Błażej

wychowanie fizyczne

Kopczyńska Anna

język niemiecki

Koterska Agnieszka

n-l współorganizujący kształcenie integracyjne

Lachowska Agata

matematyka

Michajłow Dorota

wychowanie fizyczne

Milewska Monika

biologia

Peczyńska Elżbieta

biblioteka

Pryk Magdalena

Biologia, chemia

Pyrzanowski Sebastian

wos

Radzik Alicja

matematyka

Sobczyk Adam

Wychowanie fizyczne

Sobczyk Adam

wychowanie fizyczne

Szczerbowicz Agnieszka

tyflopedagog, nauczyciel wspierający, terapia pedagogiczna

Taranowicz Ewa

n-l współorganizujący kształcenie integracyjne

Toczko Joanna

język polski, etyka

Trzcińska Dorota

rehabilitant

Wieczorek Małgorzata

język polski