Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie


dr Jadwiga Baczewska

pok. 35A, tel. 089 542 90 15 w. 223
Wicedyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Olsztynie

d/s Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi

mgr Elżbieta Górka

pok. 259, tel. 089 542 90 15 w. 281